Resevillkor

 

 • Deltagare ansvarar för att ha rätt och giltiga försäkringar, eget avbeställningsskydd hos eget försäkringsbolag rekommenderas.
 • Fiskebussen ansvarar inte för oförutsedda händelser, utöver ställd resegaranti.
 • Deltagandet i våra resor sker helt på egen risk.
 • Anspråk av skadestånd/ersättning utöver inbetalt belopp utbetalas ej.
 • Missad buss, flyg eller båt ersätts ej.
 • All avbokning skall ske skriftligt per mail på adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • Fiskebussen har rätt att ställa in resor pga för få bokningar eller andra ytterligare faktorer som kan uppkomma. Då återbetalas hela den summa som kunden betalt in, inga ytterligare anspråk kan göras.
 • Fiskebussen har rätten att avhysa kunder som inte sköter sig/respekterar omgivningarna på Fiskebussens destinationer.
 • För ungdomsveckan tillsammans med Sportfiskarna gäller särskilda villkor, minimum 12 personer och avstämning sker i slutet av mars.
 • Anmälningsavgift (2000:- Per person) skall vara oss tillhanda 30 dagar innan avfärd, när anmälningsavgiften är betald har kunden gått med på Fiskebussens allmänna resevillkor och bokat upp det antal platser som bokningsförfrågan på hemsidan gäller, denna avgift återbetalas ej vid eventuella avbokningar.
 • Slutbetalning (5300:- Per person) skall vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avslutad resa.

OBSERVERA Den i sällskapet som gör bokningen kommer att motta fakturan som resan skall betalas med. Denna faktura skall betalas i sin helhet av en och samma person. Ex: Bokar man en resa för 5 personer så ställs fakturan ut till den person som gör bokningen. Den personen skall sedan betala in hela resans pris (det totala beloppet) till oss. Vill varje person betala sin egen resa, då får man i så fall lägga enskilda bokningar eller meddela detta vid bokningstillfället.

Prisuppgift & bokning

Vill du boka en resa, kontakta oss på telefonnummer: 0708-99 32 39 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För mer info och övriga frågor är du välkommen att maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi samarbetar med